1 Comment

[…] zaman dilimlerinde dahi gerçekleşen değişimlerin görüntülenmesini mümkün kılar. Bazı pazarlama süreçlerinde her iki yöntem de dahil edilir ve ortalam bir verinin elde edilmesi amaçlanır. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *